hydrogen safe

Er hydrogenbiler farlige?

Det kan være noen som tror at hydrogengass i biler kan være farlig. Men det skal det være ingen grunn til og vi ser nærmere på sikkerhet i denne artikkelen.

De fleste produsenter av hydrogentanker har sikkerhet som førsteprioritet. Hydrogen er i likhet med andre drivstoff brann- og eksplosjonsfarlig. Hydrogen har spesielle egenskaper som man må ta hensyn til for å sørge for sikker håndtering. Håndtert rett, er hydrogen sikkert. Hydrogen har blitt brukt i industrien i over hundre år. Sikkerhetsnivået i en hydrogenbil vil være høyt, og en hydrogenbil vil ikke være farligere enn en bensinbil.

Hva skjer når en hydrogenbil krasjer?

Hydrogentankene er godt beskyttet i tilfelle en kollisjon. Tankene er laget av karbonfiber og er de sterkeste komponenten i bilen. Ved kollisjon, utløsning av airbag, ved en eventuell lekkasje i drivstoffanlegget, og faktisk hver gang man skrur av tenningen, vil en sikkerhetsventil stenge hydrogentilførselen ut fra tankene.

Dersom det likevel skulle bli en lekkasje vil hydrogen raskt stige (siden hydrogen er åtte ganger lettere enn luft) og rekombinere med oksygen på en fredelig måte.

Dersom kollisjonen innebærer en brann, eller hydrogenbilen står parkert i en garasje som brenner, vil en temperaturfølsom sikkerhetsventil, som fungerer som en sprinkelventil, slippe ut alt hydrogenet på en kontrollert måte i retning ned mot bakken like bak tankene,og brenne opp i løpet av et par minutter.

En bensin- eller batteribrann vil derimot brenne i lang tid. På verdensbasis har man flere tiårs erfaring med sikker bruk av mange tusen naturgassbiler som på mange måter er overførbar til hydrogenbiler.

Her kan du se en sammenligning mellom en bensinbil og hydrogenbil som tar fyr – se video

Sikkerhet med hydrogen

 • Hydrogen brukes i stor skala industrielt og som drivstoff innen romfart.
 • Organisasjoner som produserer, transporterer og bruker hydrogen i stor skala har svært god sikkerhets-statistikk.
 • For å oppnå best mulig sikkerhet må følgende punkt oppfylles:
 1. For hver ny anvendelse må kunnskap om alle fysiske prinsipper som er involvert være fremskaffet.
 2. Prioritering av sikkerhet ved design og konstruksjon av nye systemer.
 3. Det må eksistere et offentlig regelverk som sikrer korrekt bruk av det nye systemet.
 4. Alle som vil komme i kontakt med teknologien må få opplæring.
 • Hydrogengass er fargeløs og luktfri. Gassen er ikke giftig.
 • Hydrogengass krever tettere rør og utstyr enn andre gasser for å unngå lekkasje.
 • Hydrogen reagerer med stål og andre metaller. Dette forårsaker material-sprøhet som kan gi brudd.
 • Hydrogen har lavere tetthet enn luft. En lekkasje vil stige opp mot taket. Det er derfor viktig at taket inneholder utluftningsmuligheter fra de høyeste punkt.
 • Hydrogen brenner i luftkonsentrasjoner mellom 4% og 75% (volumprosent). Bensin brenner fra 2%.
 • Temperaturen som må til for å starte forbrenning er dobbelt så høy som for bensin.
 • Nesten alle gnister vil antenne hydrogen. Også gnister fra statisk elektrisitet.
 • Hydrogen brenner med en nesten usynlig flamme. Varmestrålingen er mye mindre enn stråling fra hydrokarbonflammer.
 • Hydrogenflammen beveger seg 10 ganger raskere enn flammer fra hydrokarboner.
 • En konsentrasjon på 18% eller mer hydrogen i luft er eksplosjonsfarlig (nedre eksplosjonsgrense). Ved deflagrasjoner kan man også i enkelte tilfeller også få detonasjoner helt ned til 10-11 %
 • Hydrogen blander seg meget hurtig med luft til ufarlige konsentrasjoner. Utslipp av ca. 2000 liter flytende hydrogen i friluft vil nå ufarlige konsentrasjoner i løpet av ca. 1 minutt.
 • Alt utstyr som inneholder hydrogen bør være omgitt av hydrogendetektorer som kan varsle lekkasjer.

Hydrogen er ikke spesielt farlig sammenlignet med andre drivstoff. Bruk av hydrogen krever imidlertid tilpasset teknologi.

Kilde: Hydrogen.no

ARTIKLER ANGÅENDE SIKKERHET:

Hydrogen tryggere enn sitt eget rykte – artikkel fra Forskning.no

Kilder til denne artikkelen: UnoX.no – Hydrogen.no