hvordan virker hydrogenbil

Hvordan fungerer en hydrogenbil

Hydrogen er godt egnet som energibærer i biler.

En hydrogenbil er i praksis en elbil hvor batteriet er redusert og kombinert med med en brenselcelle og hydrogentank, og er derfor stillegående. Det vi i dag kaller hydrogenbiler bruker ikke hydrogenet som drivstoff i en forbrennings-motor, men som energibærer for å produsere strøm i brenselceller. Strømmen driver deretter elmotoren som sørger for fremdrift. Slik sett er det en elbil med brenselceller som energikilde.

FCEV er forkortelsen på engelsk og det står for Fuel Cell Electric Vehicle eller brenselcelle-elbil. Vi kaller dem gjerne hydrogenbiler eller brenselcellebiler. Enkelt forklart fungerer de gjennom at bilen har en drivstofftank hvor det fylles hydrogengass.

Den kjøres så gjennom en brenselcelle, der den reagerer med oksygen og produserer elektrisitet som driver bilens elmotor. Den løser derfor de åpenbare svakhetene som rene elbiler har, nemlig kort rekkevidde og lang ladetid.

– Slik fungerer en brenselcelle

Moderne hydrogenbiler som er på markedet nå, kombinerer et batteri og en brenselcelle som kompletterer hverandre. Sammen utgjør de en kombinasjon som gir samme høye komfort, kjørelengde og sikkerhet som i biler som går på fossile drivstoff.

Når el- og hydrogenbiler dominerer trafikken i fremtiden, vil det få positive konsekvenser for bymiljøet, både med tanke på luftkvalitet og støy. Flesteparten av de internasjonale bilprodusentene bruker store ressurser på å utvikle hydrogenbiler. Fram mot 2020 og videre vil gradvis flere bilprodusenter lansere hydrogenkjøretøy, på samme måte som utviklingen har vært for elbiler, se detaljert oversikt under seksjonen kjøretøy.

En hydrogenbil består blandt annet av:

Hydrogentank: Hydrogentanken fylles opp med hydrogen under trykk på en fyllestasjon. Å fylle på tanken tar like kort tid som å fylle drivstoff på en bensin- eller dieselbil.

Brenselcelle: Hydrogen fra tanken og luft møtes i brenselcellen som produsere elektrisitet. Det eneste utslippet fra prosessen er vann, omtrent dobbelt så mye vann som en bensinbil.

Batteri: Under nedbremsning lagres kraften i batteriet som elektrisitet. Batteriet kan bistå motoren ved hurtig akslerasjon.

Styringsenhet: Styringsenheten veksler mellom elektrisk strøm fra brenselcellen og batteriet etter behov for kraft, og forsyner motoren med elektrisitet.

Motor: Elektrisitet omgjøres til kraft som driver hjulene på bilen.

hydrogenbil grafikk

Kilder:

UnoX.no og Hydrogen.no